प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग चवदावा : जलपैगुरी - तपून

टेक्सस - उत्तर अमेरिकेंतील संयुक्त संस्थानांपैकी एक संस्थान. याचें क्षेत्रफळ २६५८९६ चौ. मै. असून त्यांपैकी ३४९८ चौ. मैलांचा प्रदेश पाण्यानें व्यापिला आहे. लोकसंख्या (१९२०) ४६६३२२८. नीग्रो लोकांचा भरणा या संस्थानांत विशेष आहे. ऑस्टिन हें राजधानीचें शहर आहे. सान आन्टोनिओ, डल्लास, फोर्टबर्थ, हौस्टन हीं दुसरीं मोठीं शहरें आहेत. बँप्टिस्ट आणि मेथाडिस्ट हे संस्थानांतील मुख्य धर्मपंथ असून या संप्रदायांचे लोक संस्थानांत हजारों आहेत. याच्या खालोखाल, कॅथोलिक, प्रेसबिटेरियन आणि एपिस्कोपोलियन ह्या धर्मसंप्रदायांचे लोक संस्थानांत आहेत. चौदा वर्षांच्या वयाखालील निरक्षर मुलांस नोकरीस ठेवणें बेकायदेशीर मानलें जातें. गोर्‍या आणि निग्रो लोकांच्या मुलांकरितां वेगवेगळ्या शाळा आहेत. १९१७ सालीं शालोपयोगी क्रमिक पुस्तकें विद्यार्थ्यांनां फुकट देण्याचा कायदा करण्यांत आला. उच्च शिक्षणाकरितां, संस्थानांत अनेक विश्वविद्यालयें (युनिव्हर्सिटीज्) असून त्यांपैकीं कांहीं मुख्य पुढीलप्रमाणें-(१) युनिव्हर्सिटीज् ऑफ टेक्सस्, ऑस्टिन: (२) एस्. डब्ल्यू. युनिव्हर्सिटी, जॉर्जटौन; (३) टेक्सस ख्रिश्चन युनिव्हर्सिटी फोर्ट वर्थ; (४) बेलौर युनिव्हर्सिटी, बॅकोइ. या संस्थानातील कित्येक शहरी अनाथपंगुगृहें असून, १९९० सालीं अनाथांचे प्रमाण दर लक्षास २२.१ इतकें होतें. १९१८ सालीं, एकंदर जमा २३५९९३८३ डॉलर व खर्च १९५६३५४२ डॉलर होता.

पिकें, खनिज संपत्ति, व उद्योगधंदे.- कृषिकर्म हा संस्थानचा मुख्य धंदा असून या धंद्यांत या संस्थानचा नंबर बराच वर लागेल. १९१० सालीं, संस्थात २७३६०६६६ एकर जमीन लागवडीस योग्य होती. मका, गहूं, ओट, तांदूळ, बटाटे, आणि कापूस हीं महत्त्वाचीं पिके होत. १९१८ सालीं ३६३७८०००० डॉलर किंमतीच्या कापसाची निपन संस्थानांत झाली. तंबाखू, ऊंस, सोरघम, फळफळावळ इत्यादिकांचेहि पीक येते. घोडे, खेचरें, गायी, मेंढया आणि डुकरें हीं संस्थानांत आढळणारीं मुख्य जनावरें होत. १९१७ सालीं मेंढयांपासून १००४५००० पौंड लोंकर काढण्यात आली. पार्‍याच्या (क्किक्सिल्व्हर) निर्गतींत, संयुक्त संस्थानांत या संस्थानचा नंबर दुसरा लागतो. कोळसा, पेट्रोलियम, क्षार, सिमेंट, जिप्सम, ग्रॅनाईट, कुरुंदाचा दगड, चुनखडी हीं मुख्य खनिज द्रव्यें येथें सापडतात. चांदी, तांबे आणि झिंक या धातूहि थोडया प्रमाणात सापडतात. १९५५ सालीं २९६६९२६३ डॉलर किंमतीचा खनिज माल संस्थानांतून बाहेरगावी रवाना झाला. शिसें वितळवून शुध्द करण्याचें कारखाने येथें आहेत. कृत्रिम बर्फ तयार करण्याचे कारखानेहि पुष्कळ आहेत. पुस्तकें छापणें व प्रसिध्द करणें, पाव भाजणे, कापड विणणें हे धंदे संस्थानांत मुख्यत्तवेंकरून चालतात.

१९१६ सालीं, टेक्सस संस्थानांत १५,८६६ मैल लांबीचा वाफेच्या गाडीचा आणि ९७७ मैल लांबीचा विजेचा गाडीचा रस्ता होता. याशिवाय मोठमोठ्या शहरांतून नेलेला ९१ मैल लांबीचा रेल्वेरस्ता आहे.
येथें ३१ सभासदांचें वरिष्ठ मंडळ (सेनेट), आणि १४२ सभासदांचें प्रतिनिधिमंडळ असतें. पहिल्या मंडळांतील सभासदांची दर चार वर्षांनीं आणि दुसर्‍या मंडळांतील सभासदांची दर दोन वर्षांनी नवी निवडणूक होते. मतदानाचा हक्क जवळ जवळ प्रत्येक वयांतीत (जाणत्या) नागरिकास असतो. काँग्रेसमध्यें, या संस्थानातर्फे वरिष्ठ मंडळांतील २ सभासद आणि प्रतिनिधिमंडळां (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज्) तील १८ सभासद जातात. हे संस्थान २५२ परगण्यांमध्यें (कौन्टी) विभागलें गेले आहे.

येथील राज्यव्यवस्थेसाठीं, निरनिराळीं खातीं असून त्यांवर निरनिराळे अधिकारी नेमलेले आहेत. हे अधिकारी कायदेमंडळानें निवडावयाचे असतात त्यांनी मुदत दोन ते सहा वर्षापर्यंत असते. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मात्र गव्हर्नरनें नेमावयाचा असतो. १९१३ सालीं इंडस्ट्रिअल अ‍ॅक्सिडंट्स बोर्ड स्थापन करण्यांत आलें. १९१७ सालीं हायवे कमिशन स्थापन करण्यात येऊन त्याकडे संस्थानांतील राजरस्त्यची व्यवस्था पहाण्याचें काम देण्यांत आलें. १९२० सालीं स्टेटबोर्ड ऑफ कंट्रोलचें खातें निर्माण करण्यांत येऊन त्याकडे संस्थानचें अंदाजपत्र ठरविणें वगैरे गोष्टी सोंपविण्यांत आल्या. त्यांच्यावर कायदेमंडळाला देखरेख करण्याची व अंदाजपत्रकांत अदलाबदल करण्याची मोकळीक असते.

सुधारण.- १८८० पासूनच या संस्थानात मद्यपानबंदीची चळवळ सुरू झाली. पण मद्यपानबंदीचा कायदा १९१९ सालीं पसार करण्यांत आला. तत्पूर्वी संस्थानांतील कांहीं प्रमुख शहरांनीं आपल्या अधिकारांत मद्यपानबंदीचा कायदा आपापल्या शहरी मंजूर केला. पण १९१९ च्या कायद्यानें सर्व संस्थानमध्यें दारूची बंदी करण्यांत आली. त्याचप्रमाणें १९१८ सालीं स्त्रियांनां मत देण्याच्या परवानगीचा कायदा पसार करण्यांत आला. टेक्सस संस्थानांत एकंदर १७७५१२ इतकें सैन्य होतें.

   

खंड १४ : जलपैगुरी - तपून  

 

 

 

  जलमस्तिष्क रोग
  जलयंत्रशास्त्र
  जलालपेठ
  जलालखंड
  जलालाबाद
  जलालाबाद, तहसील
  जलाली
  जलालुद्दीन मुहम्मद वल्खी
  जलालुद्दीन सयुती
  जलेश्वर
  जलेसर, तहसील
  जलोदर
  जलोपचार
  जव
  जवस
  जवादि डोंगर
  जवानबख्त मिर्झा
  जवासिया
  जव्हार
  जशपूर
  जसदन संस्थान
  जसपुर
  जसवंतनगर
  जसवंतसिंह, महाराणा
  जसील
  जस्टिन
  जस्टिनियन
  जस्त
  जस्सो
  जहागिराबाद
  जहागीर, जहागीरदार
  जहांगीर
  जहांगीर बादशहा
  जहाज फिरंगी
  जहाजपुर
  जहांदरशहा
  जहानआरा बेगम
  जहानाबाद
  जहनु
  जहलण
  जळगांव
  जळापूर
  जळापुर तालुका
  जळू
  जाई
  जाकोबाबाद
  जाखाऊ
  जाखन
  जांजगरि
  जाजमाउ
  जाट
  जाटपु
  जाटपोल
  जातक
  जाति
  जातिभेद
  जादम
  जादू
  जादूचा कंदील
  जाधव
  जाधवराई
  जॉन
  जानसाथ
  जॉनसन अॅंड्र
  जॉनसन, डॉय साम्युएल
  जानसार बावर
  जॉन, सेंट
  जानीबेग तुर्खन मिर्ज्ञा
  जानेफळ
  जानोजी निंबाळकर
  जाफना
  जाफरखान
  जाफराबाद
  जांब
  जांबवान
  जाबाल
  जांबु घोडा
  जाब्लोस्काव, पाल
  जांभळी जमीनदारी
  जांभूळ
  जांभेकर, बाळ गंगाधर
  जामखेड
  जामगड
  जामतारा
  जामदारखाना
  जामनगर
  जामनेर
  जामपुर
  जामराव कालवा
  जामी
  जामीनकी
  जामोद
  जाम्निया
  जायफळ, जायपत्री
  जारकर्म
  जॉर्ज टाऊन
  जॉर्ज राजे
  जॉर्जिया
  जालंदर, जिल्हा
  जालना
  जालवणकर, नारायणबोवा
  जालापहाड
  जालारी
  जालिआ
  जालोर
  जावजी दादाजी चौधरी
  जावड
  जावरा
  जावळी
  जावा
  जाविदखाना
  जासवंद
  जासी
  जासुंद
  जाहिरात
  जिऊ महाला
  जिगणी
  जिजाबाई
  जिजिराम
  जिंजी
  जितुलीया
  जिंतूर
  जिंद
  जिनकीर्ति
  जिनगर
  जिनप्रभ
  जिनीव्हा
  जिनेश्वरसुरि
  जिनोआ
  जिन्सीवाले, श्रीधर गणेश
  जिप्सी
  जिब्राल्टर
  जियागंज
  जिरंग
  जिरळ कामसोळी
  जिराफ
  जिंरार
  जिराईतखाना
  जिरें
  जिलेटिन
  जिवबादादा बाक्षी
  जीन मेरी रोलंड
  जीवकचिंतामणी
  जीवधन किल्ला
  जीवनकार्यविचार
  जीवन्मुक्त
  जुई
  जुगार
  जुगोस्लाव्हिया
  जुजुत्सु
  जुझोतिया ब्राह्मण
  जुडा
  जुडीआ
  जुतोघ
  जुनागड
  जुनापाणी
  जुनापादर
  जुनो
  जुनोना
  जुन्नर
  जुपिटर
  जुबल
  जुबो
  जुभखा
  जुव्हेनल
  जूब
  जूल, जेम्स प्रेस्कॉट
  जेऊर
  जेकब
  जेजाकभुक्ति उर्फ जिझोटी
  जेजुरी
  जेझील
  जेतपुर
  जेघे
  जेना
  जेपाळ
  जेफर्सन, थॉमस
  जेबील
  जेम्सटाऊन
  जेम्स मेरी सॅन्ड्स
  जेम्स राजे
  जेयोर
  जेरिको
  जेरिझिम
  जेरुसलेम
  जेरेसा
  जेर्हा
  जेलेपला
  जेल्डर्लंड
  जेवर
  जेव्होंन्स, विल्यम स्टॅनले
  जेष्ठमध
  जेसर
  जेसरी
  जेसलमीर
  जेसुइट लोक
  जेजोर, जिल्हा
  जेहोव्ह
  जैटिया
  जैटियापूर
  जैन, संप्रदाय
  जैनेंद्र व्याकरण
  जैमिनी
  जैस
  जैसवाय
  जोक्जाकर्त
  जोग, कृष्णाजी महादेव
  जोगापरमानंद
  जोगी
  जोगेश्वरी
  जोडिया
  जोतिबाचा डोंगर
  जोत्याजी केसरकर
  जोदिया
  जोधपुर
  जोधबाई
  जोन ऑफ आर्क
  जोनगन
  जोनपुर
  जोनराज
  जोन्स, सर विल्यम
  जोबत, संस्थान
  जोरा
  जोरिय
  जो-हाट
  जोवई
  जोशी
  जोशी, अण्णा मार्तंड
  जोशी, गणेश कृष्ण
  जोशी, गणेश वासुदेव
  जोशी, गणेश व्यंकटेश
  जोशी, चासकर
  जोशी, बारामतीकर
  जोशीमठ
  जोहानिस्बर्ग
  जोहानीझबर्ग
  जोहार
  जोही
  जोहोर
  जौगड
  जौहरीफरवी
  ज्यूटीगल्पा
  ज्योतिपंत महाभागवत
  ज्योति:शास्त्र
  ज्योतिष्टोम
  ज्योती
  ज्वर
  ज्वांग, पट्टुआ
  ज्वारी
  ज्वालामुखी
 
  झऊरी मुल्ला
  झगरपूर
  झज्जर
  झंझरपुर
  झमानशहा
  झमानिया
  झमीनदवार
  झरथुष्ट्र
  झलिदा
  झलून
  झाकाटेकस
  झांग, जिल्हा
  झांजी
  झांझमेर
  झांझीबार
  झाडीतेलंग
  झानेसव्हील
  झान्टे
  झान्थस
  झाफरखान
  झाफरवाल
  झाबिताखान
  झाबुआ
  झाबुलीस्तान
  झाबेल
  झांबेसी नदी
  झांबोअंग
  झामपोदर
  झामसिंग
  झामोरा
  झामोरीन
  झार
  झारगर जात
  झारा
  झारापाप्रा
  झा-होन
  झालकाटि
  झालरपाटण
  झालवान
  झालावाड
  झालावाड संस्थान
  झालोड
  झांशी, जिल्हा
  झांशीची राणी, लक्ष्मीबाई
  झिंगकलिंग हकमती
  झिगन
  झिंझुवाडा
  झितोमीर
  झिनत-उन-निसा बेगम
  झिंपी तौडू
  झियाउद्दीन बरनी
  झिरा
  झिरी
  झिवारत
  झीटून
  झीत्झ
  झीनवर
  झीनॉफानेझ
  झीलंड
  झुंगेरिया
  झुंझुनु
  झुबेदा खातुन
  झुब्दतुन्निसा
  झुरळ
  झुलफिकारखान
  झुलुलंड
  झूवा
  झूरिच
  झूसी
  झेंद-अवेस्ता
  झेनागा
  झेनाटा
  झेनिद
  झेनोफोन
  झेनोबिआ
  झेप्पेलिन, काऊंट फर्डिनंड
  झेब-उन्-निसा बेगम
  झेब्रा
  झेरबस्ट
  झेरिआ
  झेर्नोविट्झ
  झेलम
  झेलम कालवा
  झेलम नदी
  झेलम वसाहत
  झैदपूर
  झैनखान कोक
  झैनाबादी महाल
  झैनुल अबिदिन
  झैमुख्त
  झैसान
  झोडगे
  झोब जिल्हा
  झोला, एमिली एडवर्ड चार्लस
 
 
  टंकारी
  टक्कर देश
  टक्का
  टझी
  टनब्रिजवेल्स
  टरपेलट
  टर्गो, अॅन रॉबर्ट जॅक्स
  टनेंट
  टॅव्हर्नियर
  टॅसिटस कॉनेंलिअस
  टस्कुलम्
  टांकणखार
  टांक तहशील
  टाकळ
  टाकळ घांट
  टाकळा
  टांकळी
  टाकळी बुदुक
  टाकी
  टॉंगकिंग
  टांगानिका
  टांगानिका प्रदेश
  टागोर, देवेन्द्रनाथ
  टागोर, राजा सौरेन्द्र मोहन
  टाटा, जमशेटजी नसरवानजी
  टाटा, सर रतन
  टोंड, कर्नल
  टॉडहंटर, आयझॅक
  टान्जीर
  टापिओका(कासावा)
  टायको ब्राही
  टायग्रे
  टायबर
  टायबेरिअस
  टायर
  टाराक्विनी
  टारांटो
  टारिसेली, इव्हर्जिलिस्टा
  टारेटम्
  टॉके
  टानों
  टार्सस
  टालबॉट, विल्यम हेनरी
  टालमड
  टॉलस्टॉय, लिओ
  टॉलेमी क्लॉडिअम
  टॉलमी फिलाडेल्फस
  टालेरंड, पेरीगॉर्ड प्रिन्स
  टावी
  टासमन, अबेल जॅन्सेन
  टासी
  टिकमगड
  टिटवी
  टिटागड
  टिडोर
  टिन्डाल जॉन
  टिपगड डोंगर
  टिपरा जात
  टिप्पू सुलतान
  टिप्पेरा
  टिफ्लिस
  टिंबक्टु
  टिंबा
  टिबेस्टी
  टिम्माड
  टिरोल
  टिलोता खैरी
  टिल्सिट
  टिळक, बाळ गंगाधर
  टीजिआ
  टीरिआ
  टुलुझ
  टूर्नें
  टूलाँ
  टेकचंद मुनशी
  टेक्सस
  टेगर्नसी
  टेग्युसीगलपा
  टंट, पिटर गथ्री
  टेन, हिप्पोलाइट अडोल्फ
  टेनेस्सी
  टेंपलबार
  टेबल माउंटन
  टेंभुरणी
  टेमेश्वार
  टेराडेलफ्यूगो
  टेलर, फिलिप मेडोज
  टेसिफॉन
  टैन-शान पर्वत
  टोक, संस्थान
  टोकिओ
  टोगोलंड
  टोचीनदी
  टोन, थिओबाल्ड वूल्फ
  टोपल्या
  टोबेगो
  टोमाटो
  टोराँटो
  टोरी फत्तेपूर
  टोलेडो
  टोवला
  टोशाम
  टोळ
  टौंगी
  टौंगुप
  टौंगू
  टौंग्थ
  टौंग्यु
  ट्युनिस
  ट्युनीशिआ
  ट्यूस
  ट्रॅलिझ
  ट्रान्सवाल
  ट्राम्बे
  ट्रॉय अथवा ट्रोड
  ट्रिनिदाद
  ट्रिपोली, प्रांत
  ट्रिबिझाँड
  ट्रीएस्टे
  ट्रटिश्के, हेन्रिक व्हॉन
  ट्रेंट
  ट्विकनहॅम
  ट्विन, मार्क
 
  ठग-ठगी
  ठठ्ठा
  ठाकुर
  ठाकुरगांव
  ठाकूरदासबोवा
  ठाकूरद्वार
  ठाणभवान
  ठाणें
 
  डॅडी
  डॅन
  डॅनिएल
  डन् कर्कं
  डॅन्झिग
  डफरिन, लार्ड
  डफळे
  डंबल
  डबलबीन
  डंबार्टन
  डब्लिन
  डभई
  डमडम
  डरहॅम
  डर्बी
  डलहौसी, लॉर्ड
  डलास
  डहोमे
  डॉक
  डाका, जिल्हा
  डाकोर
  डांग
  डांगची
  डांगर
  डांगी
  डांग्या खोकला
  डाग्वेरे, एल्. जे. एम.
  डोन नदी
  डान्यूब नदी
  डाबी
  डामर
  डायमंड हारबर
  डायमंड बेट
  डायोजेनीस
  डार्टमाउथ
  डार्डानेल्स
  डार्विन, चार्लस रॉबर्ट
  डॉलफिनचें नोंज
  डाल्टन, जॉन
  डास
  डाहाणु
  डाळिंब
  डिंक
  डिकन्स, चार्लस
  डिकेमाली
  डिक्वेन्सि, थॉमस
  डिंगरी
  डिंगणकर, मोरो विश्वनाथ
  डिडीमी
  डिडेरोट डेनिस
  डिफो, ड्यानिअल
  डिवार, सर जेम्स
  डी अर्लेबर्ट
  डीग
  डीगची लढाई
  डी बॉइने
  डीसा
  डुकर
  डुकी
  डुक्करकंद
  डुंगर
  डुप्ले
  डुम जात
  डुरिअन
  डूलचेन्यो
  डूलाँग
  डेकॅपोलिस
  डेकाटें
  डेडिआगॅच
  डेन्मार्क
  डेन्व्हर
  डेमॉस्थेनीस
  डेमिएटा
  डेमोक्रिटस
  डेराइस्मायलखान
  डेरागाझीखान
  डेरागोपीपूर
  डेराजात
  डेरानानक
  डेरापूर
  डेलफाय
  डेलवेअर
  डेव्हनपोर्ट
  डेव्ही
  डेहराडून
  डोंगरगड
  डोंगरपाली
  डोंगरपुर
  डोंगराळी जमीनदारी
  डोंगरा
  डोंगरे, वासुदेव नारायण
  डोडोना
  डोनाटेलो
  डोंबगांव
  डोबरेनर
  डोंबारी
  डाब्रूजा
  डोम
  डोमल जात
  डोमिनिका
  डोरली
  डोव्हर
  डोहर
  ड्युडरनेक
  ड्युबॉपिएरी
  ड्युसेल्डॉर्फ
  ड्यूमा अलेक्झांडर
  ड्यूरर आल्ब्रेक्ट
  ड्रायडन, जॉन
  ड्रॉयमन
  ड्रेस्डेन
  ड्रोघेडा
  ड्विन्स्क
 
  ढक्की भाषा
  ढालगज
  ढालाईत
  ढीमर
  ढुंढये जैन
  ढेकूण
  ढेरा
  ढोर
 
 
  तगर
  तंगेल
  तंगौंग
  तंजावर
  तंजावरचें राजघराणें
  तडवी
  तंडागांव
  तंडो
  तंडोअडाम
  तंडोअलाहयार
  तंडोवागो
  तंडोमहमदखान
  तत्रक
  तंत्रग्रंथ
  तत्त्वज्ञान
  तनकपूर
  तनखा
  तनावल
  तनुकु तालुका
  तपकीर
  तपागच्छ
  तपून

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .