प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग तेरावा : घ - जलपैगुरी

जॅक्सन अॅंड्रू (१७६७-१८४५) — हा युनैटेड स्टेट्सचा सातवा प्रेसिडेंट वार्सा वसाहतींत इ.स. १७६७ त जन्मला. त्याचे आईबाप मूळ आयर्लंडामधून तिकडे रहावयास गेले होतें. जॅक्सन हा स्वातंत्र्ययुद्धांत १७८१ मध्यें शत्रूच्या हातीं सांपडून कैदी झाला असतां त्याला वाईट रीतीनें वागविल्यामुळें पुढें मरेपर्यंत तो ग्रेटब्रिटनचा द्वेष करीत असे. पुढें त्यानें कायद्याचा अभ्यास करून १७८७ मध्यें वकिली सुरू केली. १७८८ त फौजदारी कामांतील सरकारी वकिलाच्या जागीं याची नेमणूक झाली. १७९१ त त्यानें मिसेस रॅचेलशीं लग्न लावलें. तथापि त्यावेळीं तिच्या पहिल्या नवर्‍याच्या घटस्फोटाच्या बाबतींत कोर्टाचा निकाल झालेला नव्हता. तो पुढें दोन वर्षानीं हीं दोघे एकत्र आगाऊच रहात असल्याचें जाणून कोर्टाला द्यावा लागला. जॅकसनने १७९६ त टेनेसी स्टेटची घटना करण्याच्या कामांत मदत केली. त्याच सालीं तो फेडरेल प्रतिनिधीसभेचा सभासद झाला. व १७९६ त सेनेटर झाला. १७९८-१८०४ पर्यंत हेनेसीमधील वरिष्ठ कोर्टातील जज्जचें काम त्यानें केलें. यानंतर पुढें प्रेसिंडेंटच्या जागीं निवड होईतोपर्यंतच्या काळांत जॅकसननें लष्करांत नोकरी करून अनेक धाडसाचीं कृत्य केलीं. मात्र खासगी वर्तनांत त्याचें अज्त्रान, बेफामपणा, विक्षिप्‍तपणा, भांडखोरपणा, मूर्खपणा वगैरे अनेक दोष दिसून आले. स. १८०६ मध्यें तर त्यानें चार्लस डिफिन्सनला द्वंद्वयुद्धांत ठार मारलें. तो लष्करी अधिकारी होता, तेव्हां न्यू ऑर्लियन्स येथें तळ असतां त्यानें लष्करी कायद्याचा कठोरपणें अम्मल केला व विरोध करणार्‍या एका जज्जाला हद्दपारीची शिक्षा दिली. तसेंच फ्लॉरिडा येथें असतां त्यानें दोन ब्रिटीश इसमांनां कैद करून ठार मारलें; त्यामुळें तें प्रकरण विकोपास जाणार होतें. पण फ्लॅरिडाच अमेरिकेनें विकत घेतला व जॅकसनला तेथें लष्करी गव्हर्नर नेमिलें. १८२४ सालांतील प्रेसिडेंटच्या निवडणुकींत तो पहिला आल्यामुळें त्याला प्रेसिडेंट निवडलें. जॅकसन कोणावरहि एकदम पूर्ण विश्वास टाकीत असे. त्यामुळें. धूर्त व कावेबाज राजकारणी पुरूषांच्या हातांतील तो बाहुलें बनला. मात्र तरूण पिढीला जॅक्सनच्या अंगचे जोमदारपणा, उल्हास, कडवेपणा, रोखठोकपणा, स्पष्टवक्तेपणा वगैरे गुण फार पसंत पडले होते. व या पिढीच्या खतपटीनें तो पुन्हां १८२८ त प्रेसिडेंट निवडून आला. जॅक्सनच्या वेळींच प्रथम डेमोक्रॅटिक ऊर्फ रिपब्लिकन पक्षांत दुफळी होऊन जॅक्सनपक्ष व अ‍ॅडॅम्सपक्ष असे दोन पक्ष आले. जॅक्सन स्वतः हडेलहप्पी वृतीचा असल्यामुळें तो प्रधानांनां राजकीय सल्लामसलतींत न घेतां आपल्या खासगी दोस्तांच्याच सल्ल्यानें राज्यकारभाराच्या गोष्टी ठरवीत असे. अशी वागणूक होती तरिहि जॅक्सन १८३२ त पुन्हां प्रेसिडेंट निवडुन आला. या सुमारास युनैटेडस्टेट्स बँकविरूद्ध कोणी त्याचे कान फुंकल्यामुळें तो ती बुडविण्याच्या उद्योगास लागला. या त्याच्या अरेरावी कृत्याबद्दल सेनेट सभेनें एक निषेधपर ठराव पास केला. तेव्हां त्या सभेशीं झगडा करून त्यानें तो ठराव काय देबुकांतून काढून टाकविला. नेपोलियनच्या 'काँटिनेंटल सिस्टिम' मुळें झालेल्या नुकसानभरपाईचीं रक्कम बर्‍याच यूरोपीय राष्ट्रांकडून त्यानें जरबेनें वसूल केली. याच सुमारास सर्व राष्ट्रीय कर्जाची फेड करून उरलेली ३५०००,००० पौंडांची जादा शिल्लक रक्कम एकंदर संस्थानांना सार्वजनिक खर्चाकरितां त्यानें वाटून देवविली. याच वेळीं त्याची अध्यक्षपणाची मुदतहि संपली. जॅक्सन स्वतः गरीब कुलांत जन्मला असल्यामुळें तो गरीब वर्गाचा पुढारी बनला. त्यामुळें तो प्रेसिडेंटची जागा सोडल्यावर पूर्वीपेक्षांहि अधिक लोकप्रिय झाला. अखेर १८४५ जून ८ रोजीं तो मरण पावला. [संदर्भग्रंथः- एनसायक्लो. ब्रिटा. भा. १५]

   

खंड १३ : घ - जलपैगुरी  

 

 

 

  घंटय्याकवि
  घटोत्कच
  घटोत्कच लेणीं
  घड्याळ
  घनी
  घनौर
  घांट
  घाटगे
  घाटाळ
  घातमपूर
  घानची
  घायपात
  घारगड किल्ला
  घारघोडा
  घारापुरी
  घाशीराम कोतवाल
  घांसदाणा
  घासी
  घिरथ
  घिसाडी
  घुगुस
  घुंड
  घुबड
  घुराम
  घेरिया
  घेवडा
  घोटकी
  घोडबंदर
  घोडा
  घोडाघांट
  घोडाबारी
  घोडासर
  घोडें
  घोडेघांस
  घोरपड
  घोरपडी
  घोरपडे
  घोरी घराणें
  घोशी
  घोसाळे
  घोसी
  घोळ
 
 
  चउमू
  चकमा
  चकला रोषनाबाद
  चकवाल
  चकिया
  चक्कियर
  चक्कीनोआरो
  चक्रपाणि
  चक्रवर्ती
  चक्राप्पा
  चंगनाचेरी
  चंगर
  चच, चचनामा
  चचान
  चटया
  चडार
  चंडी
  चतुरमहाल
  चतुर साबाजी
  चतुरसिंग
  चतुर्थ
  चत्रा
  चॅथॅम
  चंदगड
  चंद घराणे
  चंदन
  चंदभाट
  चंदरभान
  चंदावरकर, नारायण गणेश
  चंदासाहेब
  चंदीपुर
  चंदेरी
  चंदेल्ल
  चंदौली
  चंदौसी
  चंद्र
  चंद्रकोना
  चंद्रगिरी
  चंद्रगुप्त
  चंद्रगोमिन्
  चंद्रनगर
  चंद्रभागा
  चंद्रहास
  चंद्रावती अथवा चंद्रावली
  चन्नगिरी
  चन्नपट्टण
  चन्नबसव
  चन्नरायपट्टण
  चंपा
  चंपानेर
  चपारण
  चंपावत
  चंपाषष्ठी
  चंबळा नदी
  चबा संस्थान
  चमारडी
  चरक
  चरखा
  चरखारी
  चरणदासी
  चरणव्यूह
  चरबी
  चरबीचें झाड
  चरी
  चर्मण्वती
  चलत-चित्रें
  चलन
  चल्लाकेरे
  चवळी
  चहा
  चक्षुर्मंनु
  चाकण
  चाकवत
  चागई
  चांगदेव
  चांगभकार
  चांगा केशवदास
  चाघताइखान
  चांचेगिरी
  चाचो
  चांडोद
  चाणक्य
  चातुर्मास्य
  चातुर्मास्य याग
  चातुर्वर्ण्य
  चात्सु
  चादचा
  चांदपूर
  चांदबिबी
  चांदभाट
  चांदला
  चांदवड
  चांदा
  चांदूर
  चांदूर बाजार
  चांद्रायण
  चानन शानन
  चानस्मा
  चानाल
  चानोड
  चाप्रा
  चाफळ
  चाबुआ
  चांभार
  चाम
  चामखीळ
  चामन
  चामराजनगर
  चामुंड
  चामुर्शी
  चार
  चारखा
  चारण
  चारदुआरं
  चारसद
  चारा
  चारीकार
  चार्टिझम
  चार्लंमांट, अर्ल ऑफ
  चार्वाक
  चालुक्य घराणें
  चालसिस
  चावडा
  चावंद
  चास-कमान
  चॉसर
  चासा
  चाहमान उर्फ चौहान
  चाळिसगांव
  चिक
  चिकंजी
  चिकबळ्ळापूर
  चिकाकोल
  चिकोडी
  चिक्कणर्ति
  चिक्केरूर
  चिक्टीआबर
  चिक्नायकन्हळ्ळी
  चिक्मगळूर
  चिखलदरा
  चिखली
  चिंगलपट
  चिंच
  चिचगड, जमीनदारी
  चिंचलीगदड
  चिंचवड
  चिचेवाडा
  चिंचौली
  चिंच्यु
  चिटणीस
  चितलनगर जमीनदारी
  चितळ
  चितळदुर्ग
  चिताकुल
  चिंतामणी
  चिंतामणी कवि
  चिंतामणी रघुनाथाचार्य
  चितारी
  चिति
  चितोड
  चित्तगांग
  चित्तगांग डोंगराळ प्रदेश
  चित्ता
  चित्तूर
  चित्फिरोझपूर
  चित्रकला
  चित्रकाव्य
  चित्रकूट
  चित्रकोट
  चित्रगुप्त
  चित्ररथ
  चित्रसंग्रहालयें
  चित्रळ
  चित्रांगदा
  चित्रावाव
  चिदंबर दीक्षित
  चिदंबरम्
  चिंदविन
  चिंदविन नदी
  चिदानंद स्वामी
  चिनडोंगर
  चिनमुलगुंद
  चिन लोक
  चिनसुरा
  चिनाब
  चिनीमाती किंवा केओलिन
  चिन्नविरन्ना
  चिन्नूर
  चिन्योत
  चिपळूण
  चिपळूणकर, कृष्णशास्त्री
  चिपळूणकर, विष्णुशास्त्री
  चिफू
  चिमणाजीआप्पा
  चिमणाजी दामोदर
  चिमणी
  चिरक्कल
  चिराबा
  चिलखत-वेदकालांतहि
  चिलिअनवाला
  चिली
  चिल्का सरोवर
  चिस्ती
  चीझी, अॅंटोनें लिओनार्ड डि
  चीन
  चीनी
  चीपुरुपल्ले
  चीर
  चीराल
  चुका
  चुकचि
  चुटिया
  चुडा
  चुडा संस्थान
  चुडेश्वर
  चुना
  चुनार
  चुंबकजन्य विद्युद्यंत्र
  चुंबकत्व
  चुंबकीय दृकशास्त्र
  चुंबन
  चुमल्हारी
  चुरू
  चूडामण
  चेकोस्लोव्हेकिया
  चेंगीझखान
  चेचेंझे
  चेटवई
  चेट्टी
  चेदूब बेट
  चेंबर्स रॉबर्ट
  चेयूर
  चेर घराणें
  चेरात
  चेरापुंजी
  चेरिअल
  चेरुमन
  चेरो
  चेर्रा
  चेल
  चेसेलडेन, विल्यम
  चेस्टरफील्ड
  चेस्टरफील्ड फिलिफ
  चैतन्य
  चैतसिंग
  चैत्य
  चैन
  चैबासा
  चोखामेळा
  चोवो
  चोडवरम
  चोध्रा
  चोपडे
  चोपदार
  चोबारी
  चोंभा
  चोरांग्ल
  चोरासी
  चोरी
  चोल
  चोल घराणें व चोल साम्राज्य
  चोवीस परगणा जिल्हा
  चौंगू
  चौघाट
  चौथाई, चौथ
  चौधरी
  चौबे जहागीर
  चौल
  चौलमुग्रा
  च्यवन
 
  छछरौली
  छट्टू
  छतारी
  छत्तरपूर
  छत्तिसगड विभाग
  छत्रपूर तहशील
  छत्रसाल
  छत्रे, केरो लक्ष्मण
  छत्रे, विष्णु मोरेश्वर
  छत्रे, सदाशिव काशीनाथ
  छंद:शास्त्र
  छप्पन देशचे राजे
  छप्रौली
  छब्रा
  छलाल
  छात
  छापखाना
  छापिआ
  छाप्री
  छायाचित्रपेटिका
  छाल
  छालिअर
  छिंद, लल्ल
  छिंदवाडा
  छिंपा
  छिब्रामऊ तहसील
  छुईखदान
  छुटिया
  छोटा उदेपूर
  छोटानागपूर
  छोटी साद्री
 
  जकात
  जॅक्सन अॅंड्र
  जॅक्सन व्हिल्ले शहर
  जखमा
  जगजीवनदास
  जगत्याल
  जगदलपूर
  जगदीशपूर
  जगन्नाथ
  जगन्नाथपंडित
  जगन्नाथपुरी
  जगन्नाथ शंकरशेट, मुर्कुटे
  जंगम
  जगय्या पेटा
  जंगल
  जंगल महाल
  जगलूर
  जगाध्री
  जग्रांव
  जंगीपूर
  जघाशूल
  जंजिरा
  जझिया
  जटलंड
  जटामांसि
  जटायु
  जटासूर
  जठरदाह
  जठरव्रण
  जडजीवघाद
  जडद्रव्य
  जडभरत
  जडवाद
  जडान्नविषबाधा
  जडावाचें काम
  जत
  जतिंग रामेश्वर
  जंतुजन्य रोग
  जतोई
  जत्रा
  जंदिआल गुरु
  जंदिआला
  जंदोला
  जनक
  जनजसवंत
  जननेंद्रियांचे गुप्तरोग
  जनमेजय
  जनस्थान
  जनाबाई
  जनार्दनस्वामी
  जनावरें
  जनीजनार्दन
  जपान
  जपानी वार्निस
  जबलपुर
  जंबुकेश्वरस्
  जंबुद्वीप
  जबूसर
  जमखिंडी
  जमदग्नि
  जमरुड
  जमाखर्च
  जमाबंदी
  जमालखान
  जमालपुर
  जमिकुंता
  जमीन
  जमीनदार व कुळें
  जमीनमहसूल
  जमुई
  जमेका
  जमेसाबाद
  जम्नोत्री
  जम्मलमडुगु
  जम्मू
  जयगड
  जयचंद
  जयदेव
  जयद्रथ
  जयनगर
  जयपाल
  जयपूर
  जयपुर जमीनदारी
  जयपुर संस्थान
  जयमल्ल
  जयरथ शृंगार
  जयरामस्वामी
  जयरामात्मज
  जयविजय
  जयसिंह
  जर उतणें
  जरतार
  जरत्कारु
  जरदाळू
  जरा
  जरासंघ
  जरीपटका
  जर्मन सिल्व्हर
  जर्मनी
  जलंगी
  जलजन्य विद्युतशक्ति
  जलघा
  जलपैगुरी

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .